M

Menu

Начало

КОИ СМЕ НИЕ?

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA е неправителствената организация, чиято мисия е превенция, противодействие и борба с корупцията на всички нива. Нейни инициативи през последните години са свързани с проекти като „Бизнес интегритет“, „Индекс на местната система за почтеност“, „Пактове за почтеност при обществените поръчки“, както и „Мониторинг на парламентарни избори“, създаване на скали и индекси за измерване на корупционния риск в различни сфери и др.

“НАРРУ COMPANY” LTD е иновативна софтуерна компания, специализирана в защита на информационните технологии.

Нейната сила е в посока на :

  • FinTech – софтуери подпомагащи финансовата индустрия;
  • BlockChain – осигуряване надеждността на информацията;
  • софтуерна автоматизация на бизнес процесите и онлайн търговията.

ЕКИП

Калин Славов е изпълнителен директор на Асоциация Прозрачност без граници“ – България от 2011 г. Асистент по „Финансово право“ и „Бизнес интегритет“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член на Международната асоциация по финанси (IFA).

Илия Христов е създател и собственик на „Хапи Кампъни“ ЕООД – софтуерен експерт с богат опит в областта на FinTech, BlockChain и софтуерната автоматизация. Съосновател на WAATERS и член на Българската финтех асоциация (BFA).

Целта на екипа е да предостави работещ, защитен и сигурен инструмент за разобличаване на корупционни практики, злоупотреби и измами, съгласно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, който е в сила от 4 май 2023 г. (приет на основание транспонираната Директива 2019/1937 на ЕС).